สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105561057412
 • วัชราภรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วีพีเอ ไบโอเทคโนโลยี อินดัสตรี้ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20121
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตปุ๋ยเคมี
 • สินค้า/บริการ
 • ถ่านชีวภาพเพื่อปรับปรุงดิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วัชราภรณ์ ศรีพอ
 • วัชราภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0902369742
 • อีเมล์
 • vpabiotechnology@gmail.com