สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3929900438287
 • ชื่อธุรกิจ
 • หมอเพียร
 • ศุภพงศ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., บ.ภ.(แพทย์แผนไทยเภสัชกรรมไทย) บว.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภพงศ์ จันทรพิศาล
 • ศุภพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075 216613
 • เบอร์มือถือ
 • 094 6877307
 • อีเมล์
 • kob40589@hotmail.com