สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505553004441
 • สราวุฒิ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อี.พี.เดคคอร์(ประเทศไทย) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 70209
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ผ่านม่าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • ISO 9001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สราวุฒิ สินสำเนา
 • สราวุฒิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053 353 220
 • เบอร์มือถือ
 • 081-6206986
 • อีเมล์
 • epdecor@hotmail.com