สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1929900069242
 • ชื่อธุรกิจ
 • สุเมธเภสัช
 • สุเมธ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง อุปกรณ์การแพทย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุเมธ จอมแพ่ง
 • สุเมธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0887602427
 • อีเมล์
 • derlegolas@hotmail.com