สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Sarinar Aroma Shop (ซารีน่า อโร่ม่า)
 • ลีนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมันหอมระเหยอโรม่า/ครีมบรรเทาผวด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ลีนา สมันตรัฐ
 • ลีนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0873903019
 • อีเมล์
 • imlinas13@gmail.com