สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • MUMMILK
 • รจเรจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • นมสด MUMMILK
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รจเรจ รัฐกิจวิจารณ์
 • รจเรจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 073212554
 • เบอร์มือถือ
 • 0950621858
 • อีเมล์
 • Sainy_MAMA@hotmail.com