สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3460300850124
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแปรูปผ้าบ้านเสมา
 • บุญล้อม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง บุญล้อม วงศ์ชัยนันท์
 • บุญล้อม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0814712519
 • เบอร์มือถือ
 • 0814712519
 • อีเมล์
 • bd.handicraft55@gmail.com