สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • ว.1628
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไส้อั่วสมุนไพรร้านหมู่เฮา (ร้านชินมุ้ย)
 • ชูชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไส้อั่วสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชูชัย สุปรียาพร
 • ชูชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-410409
 • เบอร์มือถือ
 • 094-5245964
 • อีเมล์
 • 123456789@gmail.com