สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • -
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฉัตรวดี
 • ฉัตรวดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • CN Bright ครีมทาผิวหน้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.10-1-610003024
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ฉัตรวดี นารีย์
 • ฉัตรวดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0800679564
 • เบอร์มือถือ
 • 0800679564
 • อีเมล์
 • Chatwadee9564@gmail.com