สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • papa’s pepper
 • สุชิน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ซอสพิซซ่า พาสต้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุชิน สาโรจน์
 • สุชิน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053120716
 • เบอร์มือถือ
 • 0949164595
 • อีเมล์
 • aboutcarving@gmail.com