สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0503554001649
 • ปฏิภาณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ็นเอสเค โปรโมส ครีเอชั่น
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 73101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าแปรรูปการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปฏิภาณ ภัทรสันห์
 • ปฏิภาณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 099-7619413
 • เบอร์มือถือ
 • 099-7619413
 • อีเมล์
 • patiparn802@gmail.com