สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 743546000266
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฝ้ายแกมไหม
 • เบญจพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื่อผ้าสำเร็จรูป ผ้าทอมือ กระเป๋า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 5 stars / Gold peacock Standard /Green products
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เบญจพร สัจจะไพบูลย์
 • เบญจพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042-245000
 • เบอร์มือถือ
 • 081-6012467
 • อีเมล์
 • thaicottonsilk@hotmail.com