สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฝ้ายเรืองทอง
 • โชติรส 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าแปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว โชติรส ครองจริง
 • โชติรส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053245293
 • เบอร์มือถือ
 • 0812890626
 • อีเมล์
 • fairuangthong@gmail.com