สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0195555000617
 • สิริรัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอสทูเค ฟู้ดส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46311
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 • สินค้า/บริการ
 • ซอสผงปรุงรสใบบุญ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สิริรัตน์ แตงอ่อน
 • สิริรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 036731495
 • เบอร์มือถือ
 • 0942891566
 • อีเมล์
 • suksawan22@hotmail.com