สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิเศรษฐ
 • เศรษฐพันธุ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เศรษฐพันธุ์ ไชยวสุ
 • เศรษฐพันธุ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0838937236
 • เบอร์มือถือ
 • 0934293443
 • อีเมล์
 • paeng.se@hotmail.com