สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มผลิตรองเท้าบ้านโพนยอ
 • หนูจันทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รองเท้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ม.ผ.ช 206/2546
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง หนูจันทร์ ศรีภิรมย์
 • หนูจันทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819663316
 • เบอร์มือถือ
 • 0872177832
 • อีเมล์
 • phonyorshoes@gmail.com