สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Jeda ผ้าขาวม้ามีดีไซน์ by Alex
 • เอื้อนทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เอื้อนทิพย์ รื่นจิตร
 • เอื้อนทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0895149887
 • เบอร์มือถือ
 • 0895149887
 • อีเมล์
 • auentip941@gmail.com