สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • LE BONHEUR DESSERT SHOP
 • จุฑากิตต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านจัดหน่ายเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042181413 0951699904
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จุฑากิตต์ มาพร้อม
 • จุฑากิตต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0951699904
 • อีเมล์
 • m.juthakith@yahoo.com