สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กุนเชียง 5 ดาว
 • ธนวรรธน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตอาหารแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สุรินทร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนวรรธน์ ประสิทธิ์ธิเม
 • ธนวรรธน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044511775
 • เบอร์มือถือ
 • 0875543456
 • อีเมล์
 • wingedbahamut@hotmail.com