สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0515548000328
 • จันทร์เพ็ญ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • จันทร์รติ สมุนไพรไทย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47721
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม,ผิว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP, BEDO, จอค.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จันทร์เพ็ญ รัตนพรม
 • จันทร์เพ็ญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0811164443
 • อีเมล์
 • benjakhun@yahoo.com