สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105546053916
 • กิตติชัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอคซเพิท พริ้นติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 18119
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย วิธานธำรง
 • กิตติชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-8110934-6
 • เบอร์มือถือ
 • 0924496591
 • อีเมล์
 • vkittichai@hotmail.com