สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ถ่านอัดแท่ง
 • พะเยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ถ่านอัดแท่ง, และปลาร้าครบรส
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พะเยา รอดประเสริฐ
 • พะเยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0982642415
 • อีเมล์
 • payaor14@gmail.com