สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนพอเพียง
 • สิริลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักผลไม้ สมุนไพร แปรรูปเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • PGS เกษตรอินทรีย์รับรองโดยชุมชน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สิริลักษณ์ พิจิตรกำเนิด
 • สิริลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819060746
 • อีเมล์
 • siriluk.pijitkamnerd@gmail.com