สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125557005543
 • กนกวรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อารีจิตต์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10743
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป
 • สินค้า/บริการ
 • เส้นอบแห้ง ซอส ข้าวสาร ปลายข้าว สินค้าเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กนกวรรณ ถิตะพาณิชย์
 • กนกวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 062-446-9892
 • เบอร์มือถือ
 • 062-446-9892
 • อีเมล์
 • marleerice2436@gmail.com