สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105545035302
 • ลินดา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอาทซอซดอทคอม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46209
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ขนส่ง ส่งเอกสาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • 02-681-1858-9
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ลินดา ศิริวัจนางกูร
 • ลินดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-681-1858-9
 • เบอร์มือถือ
 • 081-442-1899
 • อีเมล์
 • outsource_149@hotmail.com