สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0725539000602
 • สุวรรณา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10502
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สุพรรณบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์
 • สุวรรณา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-9227813,089-4547992
 • อีเมล์
 • xongdur@xongdur.com