สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1101400634901
 • ชื่อธุรกิจ
 • Mazz
 • สุเมธชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายกระเป๋าแฟชั่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020518844
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุเมธชัย อินทกรณ์
 • สุเมธชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 024571062
 • เบอร์มือถือ
 • 0985294636
 • อีเมล์
 • sumatechai1985@gmail.com