สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านคุ้มทอรักษ์ ผ้าขาวม้าทอมือจากชุมชนชาวยโสธร
 • ดวงใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ยโสธร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ดวงใจ จันทร์เจริญ
 • ดวงใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0878718086
 • เบอร์มือถือ
 • 0878718086
 • อีเมล์
 • alisa111_29@hotmail.com