สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1101700053342
 • ชื่อธุรกิจ
 • แอม & ออย จิวเวอร์รี่
 • ณัฎฐรักษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Chiang Mai Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฎฐรักษ์ ชีวเวชานันท์
 • ณัฎฐรักษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053436064
 • เบอร์มือถือ
 • 0817168836
 • อีเมล์
 • tee_chongruk@hotmail.com