สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม (หมู่ 7)
 • อุไร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 5 ดาว มผช. Green Product นกยูงทองพระราชทาน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อุไร สัจจะไพบูลย์
 • อุไร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-7103980
 • เบอร์มือถือ
 • 089-7103980
 • อีเมล์
 • thaicottonsilk@hotmail.com