สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้าน 100 ปี ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
 • สันติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปเกษตร สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เครื่องสำอาง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สันติ รัตนศืริพรหม
 • สันติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0863068538
 • อีเมล์
 • boumb88@gmail.com