สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505535000952
 • ประกิตติ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อีสต์ ทู เวสต์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 23932
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของตกแต่งที่ทำจากเซรามิก
 • สินค้า/บริการ
 • silk box,cotton box, packaging,natural fibre products
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • มาตรฐานสินค้า
 • Otop,มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประกิตติ์ โกสุรัตน์
 • ประกิตติ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0817832310,0817244080
 • เบอร์มือถือ
 • 0817832310
 • อีเมล์
 • easttowest.th@gmail.com