สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3610700294693
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ปัญจพัฒน์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
 • เพียรธรรม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวอินทรีย์/Organic Food/ไวน์ข้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุทัยธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เพียรธรรม พื้นพงษ์พัฒน์
 • เพียรธรรม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 087-0993489
 • อีเมล์
 • Tonoor555@gmail.com