สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด ตรา ศาลาลัย
 • สุรีนุช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่าย ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุรีนุช พงษ์พิมพ์
 • สุรีนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0841421270
 • เบอร์มือถือ
 • 0841421270
 • อีเมล์
 • Sureenuch77@gmail.com