สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0933558000376
 • เกียรติศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สมบูรณ์เนเจอร์กรุ๊ป
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46315
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวสังข์หยดอินทรีย์และข้าวกล้องสุขภาพอื่นๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • Organic Thailand,Gi,อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เกียรติศักดิ์ เทพหนู
 • เกียรติศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074603659
 • เบอร์มือถือ
 • 0815988989
 • อีเมล์
 • tang4440404@gmail.com