สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ที่ปรึกษา
 • เก่งกิจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บรการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029657065
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เก่งกิจ อิ่มเสมอ
 • เก่งกิจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029657065
 • เบอร์มือถือ
 • 0850734665
 • อีเมล์
 • gis43@yahoo.com