สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • ค241100
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย
 • สุรศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ภาชนะสแตนเลสบนโต๊ะอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.641/2547
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุรศักดิ์ วณิชธนภัทร
 • สุรศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0899199033
 • อีเมล์
 • bee4handmade@hotmail.com