สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0927114705006
 • ชื่อธุรกิจ
 • มีดพร้านาป้อ
 • นายประเวช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิดและจำหน่ายมีดพร้าและเครื่องมือการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นายประเวช ชิตจันทร์
 • นายประเวช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 087-4195437
 • เบอร์มือถือ
 • 083-5076452
 • อีเมล์
 • newsellcla@gmail.com