สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105555136659
 • พรเทพ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • นิอรดา แฟรนไชส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47721
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
 • สินค้า/บริการ
 • เห็ดหลินจืออบแห้ง และผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พรเทพ ศานติกรถาวร
 • พรเทพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0817537094
 • อีเมล์
 • bee_dcs@hotmail.com