สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เสาวนีย์เครื่องประดับ
 • เสาวนีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับมุข หินสี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.421/2547, 623/2547
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เสาวนีย์ วังช่วย
 • เสาวนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-5909115
 • เบอร์มือถือ
 • 089-5909115
 • อีเมล์
 • saowaneebun@hotmail.com