สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1440900089134
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภัทรพลฟาร์มผึ้ง
 • กัมพล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.263/2547
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กัมพล จำจิตร
 • กัมพล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0822293328
 • อีเมล์
 • Khapoll00@gmail.com