สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนผักเขียว
 • บุญอนันต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บุญอนันต์ เหล่อโพ
 • บุญอนันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0892618986
 • อีเมล์
 • boonananpai36@gmail.com