สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • นิติบุคคล
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล
  • 0225557001016
  • สุรศักดิ์ 's Avatar
  • ชื่อนิติบุคคล
  • สยาม อินเตอร์ เบฟเวอเรจ จำกัด
  • รหัสหมวดธุรกิจ
  • 10799
  • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
  • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  • สินค้า/บริการ
  • น้ำมังคุด
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
  • มาตรฐานสินค้า
  • GMP, HALAL,อย,
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออก
  • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาย สุรศักดิ์ กลับชัย
  • สุรศักดิ์ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 0869446351
  • เบอร์มือถือ
  • 0869446351
  • อีเมล์
  • surasak.kub@hotmail.com