สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ป่าซางเภสัชกร
 • จนิยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านขายยา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จนิยา กาวีเมือง
 • จนิยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0899501894
 • เบอร์มือถือ
 • 0899501894
 • อีเมล์
 • maewmylovely@gmail.com