สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • LMM Media
 • กชพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สื่อโฆษณา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กชพร ใจยะวัง
 • กชพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-1074948
 • เบอร์มือถือ
 • 081-1074948
 • อีเมล์
 • bboyl2007@yahoo.co.th