สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0735555002932
 • ฉัตรชัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เลมอน มี ฟาร์ม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10309
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • otop, primary GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ฉัตรชัย ดีสวัสดิ์
 • ฉัตรชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0957688757
 • อีเมล์
 • lemonmefarm@gmail.com