สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105542030237
 • ปนิธิ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ยูนิเกรน มาร์เก็ตติ้ง (1999) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10611
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การสีข้าว
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวสาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • 028119670-3
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปนิธิ เหล่าธรรมทัศน์
 • ปนิธิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028119670-3
 • เบอร์มือถือ
 • 0818699926
 • อีเมล์
 • panithi99@hotmail.com