สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105561034986
 • อภิวัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บนกองเงินกองทอง แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
 • สินค้า/บริการ
 • ที่ปรึกษา บัญชี ภาษี การเงิน ธุรกิจ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อภิวัฒน์ หวังมีชัย
 • อภิวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020528556
 • เบอร์มือถือ
 • 0920829556
 • อีเมล์
 • bon.knkt@gmail.com