สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3451000426760
 • ชื่อธุรกิจ
 • จำหน่ายน้ำผึ้ง สบู่น้ำผึ้ง เยลลี่น้ำผึ้ง
 • สุจินดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผึ้ง สบู่น้ำผึ้ง เยลลี่น้ำผึ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มพช.263/2547 อย.41-2-06158-2-0001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุจินดา กอศักดิ์ศิริ
 • สุจินดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 088-3126997-083-5523546
 • อีเมล์
 • khapoll00@gmail.com