สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5840800020972
 • ชื่อธุรกิจ
 • นางยิพิน ชัยเพชร
 • ยิพิน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ทรายแมวสมุนไพร บุ๊คแคท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ยิพิน ชัยเพชร
 • ยิพิน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 095-0834988
 • เบอร์มือถือ
 • 081-4164468
 • อีเมล์
 • Pavikorn1212@gmail.com